OM

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

«Εί τις εν Χριστώ, καινή κτίσις»«Ο Νέος Άνθρωπος»

«Εί τις εν Χριστώ, καινή κτίσις»

Η ανθρώπινη ψυχή είναι και υπερβατική (ως προς την καθαρή ουσία της), και «ιστορική» (στην σχέση της και στην σύνδεσή της με το σώμα, στις κατώτερες ψυχονοητικές λειτουργίες, και στην επαφή με τον εξωτερικό κόσμο).
Όταν η ψυχή (σαν Συνείδηση, το ανώτερο πνευματικό στοιχείο) αποσύρει την συνειδητότητά της από τις κατώτερες ψυχονοητικές λειτουργίες (που την συνδέουν με το σώμα και τον εξωτερικό κόσμο) η συνειδητότητα μεταφέρεται στην ίδια της την ύπαρξη, σε αυτό που είναι πραγματικά (αυτό καθ’ εαυτό).
Αυτό που αντιλαμβάνεται η Συνείδηση (οι πληροφορίες λαμβάνονται άμεσα κι όχι έμμεσα μέσω της νόησης...), είναι ότι η ύπαρξη (στην καθαρή της κατάσταση κι όχι στην σχέση με το σώμα και τον κόσμο):
Είναι κάτι απεριόριστο... Δεν είναι κάτι περιορισμένο, ακίνητο, απολιθωμένο, αλλά κάτι ζωντανό, που αντλεί την «ύπαρξή» της από τον Ευρύτερο Πνευματικό Χώρο, από την Ευρύτερη Πνευματική Ύπαρξη.... Είναι σε σχέση ύπαρξης με Αυτή την Ύπαρξη, «αναφέρεται» σε Αυτή την Ύπαρξη...
Η αντίληψη της ύπαρξης δεν είναι ενός «ατομικού όντος», αλλά η «συνείδηση μαζί με το Άλλο, την Υπερβατική Ύπαρξη»... Δεν είναι «εγώ», είναι «εγώ μαζί...»... «εμείς»..
Το «περιεχόμενο» αυτής της συνείδησης εμπλουτίζεται περαιτέρω, προωθείται διαρκώς προς την Ενοποίηση μέσα σε Αυτή την Πνευματική Πραγματικότητα... έτσι ώστε όλα να γίνονται Ένα... Η Ενότητα είναι η Ουσία της Αγάπης... Η Αγάπη είναι η Ουσία της Ενότητας...
Μεταφέροντας (όσο είναι δυνατόν) όλη αυτή την εμπειρία σε πιό κατανοητούς όρους θα λέγαμε ότι η ανθρώπινη ψυχή όταν αναδύεται στην καθαρή ύπαρξη, στο καθαρό βίωμα (στο μυστικό βίωμα)...
Αντιλαμβάνεται κατ’ αρχήν την Παρουσία του Θεού, αντιλαμβάνεται την «ύπαρξη μέσα στον Θεό».
Αρχίζει να δομεί μία «Κοινή Συνείδηση» με τον Θεό... και σε αυτό συνίσταται η «Θεία Κοινωνία» (η Εσωτερική Πνευματική Κοινωνία).
Ενοποιείται με τον Θεό, πνευματοποιείται, γίνεται Αυτό το Πνεύμα του Θεού...
Στην πραγματικότητα όσο ο άνθρωπος (η ψυχή) Επικοινωνεί με τον Θεό και πνευματοποιείται ως προς το υπερβατικό στοιχείο της τόσο επίσης «εξομοιώνεται» με τον Θεάνθρωπο Ιησού... Ζώντας πνευματικά, την Θεία Πραγματικότητα, λειτουργεί Εντός Αυτής της Θείας Πραγματικότητας και όταν χρησιμοποιεί τις κατώτερες ψυχονοητικές λειτουργίες και το σώμα, (μαζί με το πνεύμα εξαγιάζεται και το σώμα)... Ο «θεοφόρος άνθρωπος» είναι η ανθρώπινη εικόνα του Θεανθρώπου, αλλά μόνο τότε (και δεν είναι εικόνα του Θεανθρώπου ο συνηθισμένος άνθρωπος που δεν «Επικοινωνεί» με τον Θεό...)...
Η ανάδυση της ψυχής στην Θεία Πραγματικότητα είναι Είσοδος στην Υπερβατικό Χώρο, στον Άπειρο Χώρο του Θεού, στην Αιώνια Πραγματικότητα του Θεού... Η ψυχή σπάει τον χωρόχρονο, την ιστορία, τον συγκεκριμένο τόπο. Αλλά οι θεοφόροι (διά της σύνδεσής τους με το σώμα και τον κόσμο) βρίσκονται επίσης μέσα στον κόσμο, τον χρόνο, την ιστορία, την καθημερινή ζωή...
Η Εν Θεώ Ζωή δεν είναι μία ζωή μέσα στον υπερβατικό χρόνο, μία ζωή που διαρκεί στην αιωνιότητα, αλλά μία Πορεία μέσα στην Συνείδηση του Θεού... Η πνευματική γέννηση σημαίνει ανάδυση μέσα μας της «νέας συνείδησης μέσα στην Θεία Πραγματικότητα». Η Πρόοδος μέσα στην «Κοινωνία με τον Θεό» οδηγεί ως την Τελική Ένωση, στην πραγματική μετουσίωση του ανθρώπου, στην θέωση...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απευθυνόμαστε σε αυτούς που είναι γνήσιοι και πολιτισμένοι άνθρωποι. Προσέχετε τι διαβάζετε και πως διαβάζετε. Τα άρθρα που διαβάζετε πρέπει να είναι ενυπόγραφα. Πρέπει ο συντάκτης του κειμένου όχι μόνο να υπογράφει όσα λέει αλλά επίσης να μπορεί να τα υποστηρίξει. Μην διαβάζετε ανθρώπους που απλά ανεβάζουν κάτι στο Δίκτυο, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία. Μην διαβάζετε ανθρώπους που δημοσιεύουν κλεμμένα κείμενα για να εντυπωσιάσουν επειδή είναι ανίκανοι να δημοσιεύσουν μια πρωτότυπη εργασία. Σε κάθε περίπτωση ένα γνήσιο άρθρο πρέπει να είναι ενυπόγραφο

Προσέχετε όταν διαβάζετε. Όταν διαβάζετε κάτι αναρωτηθείτε απλά κάποια βασικά, κάποια στοιχειώδη, πράγματα:

1. Ποιος μιλά; Από ποια θέση μιλά; Έχει φυσική εμπειρία αυτών που λέει;

2. Τι ηθικές προϋποθέσεις και τι ηθικές προθέσεις έχει; Τι επιδιώκει;

3. Μοιράζεται από την εμπειρία του; Ή εξαργυρώνει τα υπάρχοντά του, τις γνώσεις του, τις πληροφορίες του, οτιδήποτε, για εξουσία, επιβολή στους άλλους, οικονομικά οφέλη;

4. Διαβάζετε μονάχα ό,τι μοιράζεται από το περίσσευμα της καρδιάς, διακρίνοντας την ουσία του, την ηθική ποιότητά του, το όφελος και την χρησιμότητά του. Δεχθείτε το δώρο ακόμα κι αν δεν το έχετε ανάγκη.

5. Μην διαβάζετε ποτέ αυτά που εξαργυρώνουν οι άλλοι. Τους λείπει η βασική ουσία. Τους λείπει η ηθική ποιότητα. Είναι άδειες πληροφορίες, αποδυναμωμένες από την ζωντάνια της αληθινής επικοινωνίας. Και τελικά σας δηλητηριάζουν ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνετε.

6. Η Αλήθεια, η Ηθική, η Ορθή κρίση κι η Πρακτική χρησιμότητα πρέπει να είναι το μέτρο της διάκρισης των πραγμάτων. Προσέχετε από που πίνετε. Προσέχετε τι τρώτε. Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι ηθικά άρρωστος και οι άνθρωποι, συχνά, σας καθοδηγούν σε λανθασμένες κατευθύνσεις.

7. Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη. Τελείως Απλή μέσα στην Φυσικότητά της. Ανοιχτή. Ελεύθερη και τελείως δωρεάν. Ό,τι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατασκευασμένη αλήθεια, ψέμα των ανθρώπων. Προσέχετε πως βαδίζετε. Προσέχετε που κατευθύνεστε.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΝΤΑΡΜΑ

ΝΤΑΡΜΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~