OM

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΜυστικισμόςΟ Μυστικισμός, στην ουσία του, συνίσταται στο Μυστικό Βίωμα, δηλαδή στην Βίωση της Βαθύτερης Μεταφυσικής Αρχής, μέσα μας…
Μυστικισμός είναι πανάρχαια, παγκόσμια, διαπολιτιστική, αντίληψη, που εξελίσσεται παράλληλα με την Θρησκεία (με την θρησκευτική σκέψη), και η οποία δέχεται ότι Υπάρχει Μία Αρχή που Αποτελεί την Βαθύτερη Ουσία των πάντων, την Βαθύτερη Ουσία κάθε όντος, την Οποία μπορεί να Βιώσει κάθε ον (μέσα του), όταν αποβάλλει όλα τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά και εξωτερικές λειτουργίες του. Αυτή η Κατάσταση Βίωσης σημαίνει μία μεταμόρφωση του όντος, μία «μετακίνηση» από την συνηθισμένη κατάσταση, που ορίζεται σαν «έκσταση».
Πρόκειται για μία γενική αντίληψη (που χρησιμοποιεί γενικούς όρους περιγραφής) και δεν αποκρυσταλλώνεται ποτέ σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Με αυτή την έννοια ο Μυστικισμός ταυτίζεται, ως ένα σημείο, με την «ουσία» και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των θρησκειών (που όμως εκφράζονται με ιδιαίτερους, προσδιορισμένους, όρους)... Από την άλλη μεριά, ο Μυστικισμός, σαν καθαρή, αφηρημένη, αντίληψη, που έχει προσωπική εφαρμογή, διαχωρίζεται από το πολυδιάστατο φαινόμενο της Θρησκείας (στην ιστορική του έκφραση), που δεν είναι μόνο μεταφυσική σκέψη και εμπειρία, αλλά και συγκεκριμένο κοσμοθεωρητικό σύστημα, και ιστορικό φαινόμενο με κοινωνικές προεκτάσεις, κλπ.
Πέρα από τον γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα του και την προσωπική του εφαρμογή (ανεξάρτητα από χρόνο, τόπο, και πολιτιστικό περιβάλλον...), ο Μυστικισμός, στην ουσία του, συνίσταται στο Μυστικό Βίωμα, δηλαδή στην Βίωση της Βαθύτερης Μεταφυσικής Αρχής, μέσα μας.
Κάθε μυστικιστική δραστηριότητα, λοιπόν, ξεκινά από την βασική αντίληψη ότι η Βαθύτερη Ουσία μας Είναι κατά πολύ Πλατύτερη από την επιφανειακή ύπαρξη, Είναι το Ίδιο το Απόλυτο. Ο Δρόμος λοιπόν του Μυστικισμού είναι Εσωτερικός, μέσα μας. Το έξω, ο εξωτερικός κόσμος, είτε θεωρείται αληθινός, είτε θεωρείται «ψεύτικος», πάντως είναι οπωσδήποτε «ασήμαντος».
Η Ανθρώπινη Συνείδηση είναι η Πύλη για τον εσωτερικό κόσμο. Ο εσωτερικός κόσμος, είναι κατ’ αρχήν Υπερβατικός, πέρα από τους περιορισμούς της φύσης, είναι Απέραντος, με Απεριόριστα Βάθη, Αιώνιος και Αντικειμενικός, Αληθινά Αντικειμενικός.
Η Ανθρώπινη Συνείδηση, στρεφόμενη προς τα μέσα, εγκαταλείποντας όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες, εγκαταλείπει ταυτόχρονα την υποκειμενική της διάσταση, ανυψώνεται, διαλύεται μέσα στο Παγκόσμιο Αντικειμενικό. Η «Γνήσια Μυστικιστική Ένωση» μεταμορφώνει ολοκληρωτικά, πλήρως και τελειωτικά, τον άνθρωπο, που «επιστρέφοντας» στον φυσικό κόσμο, τον θεωρεί από μία «ανώτερη σκοπιά» (με μία «ανώτερη επίγνωση»), «συγχωνευμένο» μέσα στο Παγκόσμιο Αντικειμενικό.
Ο Μυστικισμός σε αυτή την Γενική Έκφρασή του, δεν πρέπει να συγχέεται με τον «θρησκευτικό μυστικισμό», που αναπτύσσεται συχνά στα πλαίσια των θρησκειών, και είτε γίνεται αποδεκτός, ανεκτός, ως ένα σημείο, είτε θεωρείται σαν αιρετική θρησκευτική στάση... Ούτε, εξ’ άλλου, ο Μυστικισμός πρέπει να συγχέεται με τον «φιλοσοφικό μυστικισμό», όπως για παράδειγμα ο Νεοπλατωνισμός, ή το Σύστημα του Χέγγελ, κλπ.
Ο «θρησκευτικός μυστικισμός», είναι μία ιδιαίτερη αντίληψη που δημιουργείται στα πλαίσια της ιστορικής θρησκείας και η οποία, λειτουργώντας συνήθως μέσα στα κοσμοθεωρητικά πλαίσια της θρησκείας, θέτει ως κύριο στόχο την Πραγμάτωση, μέσα στην Συνείδηση, της Θεότητας, την Πραγμάτωση του Απολύτου Είναι, παραβλέποντας συχνά την συμβατική εξωτερική θρησκευτικότητα. Έτσι ο «θρησκευτικός μυστικισμός» εμφανίζεται, σαν φαινόμενο, μέσα σε όλες τις ιστορικές θρησκείες και έχουμε ένα «ινδοϊστικό μυστικισμό», ένα «ιουδαϊκό μυστικισμό», ένα «χριστιανικό μυστικισμό», ένα «ισλαμικό μυστικισμό», κλπ. Ο «θρησκευτικός μυστικισμός», στα πλαίσια όλων των θρησκειών, θεωρεί την Συνείδηση σαν Ενιαίο Χώρο... Μέσα στην Συνείδηση, στο Εσωτερικό Είναι, Προσεγγίζει το Απόλυτο, κι όχι έξω... Είτε αυτό θεωρείται έτσι καθαρά, είτε λέγεται ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Απόλυτη Συνείδηση και την συνείδησή μας, είναι το ίδιο, κι οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, στην Βίωση του Απολύτου μέσα μας... Αυτού του είδους ο «θρησκευτικός μυστικισμός» άλλοτε προσφέρει μεταφυσικό βάθος στην συμβατική θρησκεία κι άλλοτε «δείχνει» την «γύμνια» της εξωτερικής θρησκείας που έχει ξεπέσει σε κοινωνικό θεσμό...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απευθυνόμαστε σε αυτούς που είναι γνήσιοι και πολιτισμένοι άνθρωποι. Προσέχετε τι διαβάζετε και πως διαβάζετε. Τα άρθρα που διαβάζετε πρέπει να είναι ενυπόγραφα. Πρέπει ο συντάκτης του κειμένου όχι μόνο να υπογράφει όσα λέει αλλά επίσης να μπορεί να τα υποστηρίξει. Μην διαβάζετε ανθρώπους που απλά ανεβάζουν κάτι στο Δίκτυο, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία. Μην διαβάζετε ανθρώπους που δημοσιεύουν κλεμμένα κείμενα για να εντυπωσιάσουν επειδή είναι ανίκανοι να δημοσιεύσουν μια πρωτότυπη εργασία. Σε κάθε περίπτωση ένα γνήσιο άρθρο πρέπει να είναι ενυπόγραφο

Προσέχετε όταν διαβάζετε. Όταν διαβάζετε κάτι αναρωτηθείτε απλά κάποια βασικά, κάποια στοιχειώδη, πράγματα:

1. Ποιος μιλά; Από ποια θέση μιλά; Έχει φυσική εμπειρία αυτών που λέει;

2. Τι ηθικές προϋποθέσεις και τι ηθικές προθέσεις έχει; Τι επιδιώκει;

3. Μοιράζεται από την εμπειρία του; Ή εξαργυρώνει τα υπάρχοντά του, τις γνώσεις του, τις πληροφορίες του, οτιδήποτε, για εξουσία, επιβολή στους άλλους, οικονομικά οφέλη;

4. Διαβάζετε μονάχα ό,τι μοιράζεται από το περίσσευμα της καρδιάς, διακρίνοντας την ουσία του, την ηθική ποιότητά του, το όφελος και την χρησιμότητά του. Δεχθείτε το δώρο ακόμα κι αν δεν το έχετε ανάγκη.

5. Μην διαβάζετε ποτέ αυτά που εξαργυρώνουν οι άλλοι. Τους λείπει η βασική ουσία. Τους λείπει η ηθική ποιότητα. Είναι άδειες πληροφορίες, αποδυναμωμένες από την ζωντάνια της αληθινής επικοινωνίας. Και τελικά σας δηλητηριάζουν ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνετε.

6. Η Αλήθεια, η Ηθική, η Ορθή κρίση κι η Πρακτική χρησιμότητα πρέπει να είναι το μέτρο της διάκρισης των πραγμάτων. Προσέχετε από που πίνετε. Προσέχετε τι τρώτε. Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι ηθικά άρρωστος και οι άνθρωποι, συχνά, σας καθοδηγούν σε λανθασμένες κατευθύνσεις.

7. Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη. Τελείως Απλή μέσα στην Φυσικότητά της. Ανοιχτή. Ελεύθερη και τελείως δωρεάν. Ό,τι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατασκευασμένη αλήθεια, ψέμα των ανθρώπων. Προσέχετε πως βαδίζετε. Προσέχετε που κατευθύνεστε.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΝΤΑΡΜΑ

ΝΤΑΡΜΑ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~